تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

… دانلود …

تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري، علوم تربيتي و اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است. پژوهشپیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیهمعلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه منطقه 18 تهران به حجم 10674 نفر هستند. برای جمع آوری داده ها، تعداد 371پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکرانصورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با نظر اساتید مربوطه، روایی سوال ها در حد مطلوبیارزیابی شد که ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون فرضیه های پژوهشبا استفاده از تحلیل کوواریانس و با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، که کار و یادگیریتیمی، استراتژی، معلمان نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دوره دوم استعدادهای درخشان و عادیمتفاوت است.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان وارد صفحه فروش فایل دانلودی تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تاثير کار و يادگيري تيمي و استراتژي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان