ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري

ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري

… دانلود …

ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس منطقه اي و يازدهمين کنفرانس تونل ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گسترش روز افزون حفاری زیرسطحی در محیط های شهری به لحاظ محدودیت فضای کاربری و همچنین عدم نظارت کافی امکان ایجادنشست و آسیب به سازههای سطحی میگردد که تاکنون این امر باعث ایجاد خسارات فراوانی گردیده است. در مطالعات پیش و حین ساخت درزمینه تحلیل ریسک نشست تاکنون روشهای مختلفی از جمله استفاده از روشهای دورسنجی و معیارهای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است مقایسه دو روش تحلیل ریسک نشست با استفاده از GIS واستفاده از روش محاسبات بر اساس مدلسازی عددی میباشد .دراستفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی، تشکیل بانک اطلاعاتی ساختمانها و تعیین پروفیل در نرمافزارهای سیستم اطلاعاتجغرافیایی و در محاسبات با استفاده از روش عددی با استفاده از نرمافزار Bentley Geostructural محاسبات مرتبط صورت پذیرفته است. اما تاکنون این دو روش مورد ارزیابی و مقایسه قرار نگرفته است و آنالیز نشست و ردهبندی ریسک با این دو روش صورت پذیرفته است . پروفیل نشست در روش اول با استفاده از نرمافزار Plaxis محاسبه شده و سپس با استفاده از بانک اطلاعاتی در نرمافزار ARCGIS پیادهسازی شده است اما در روش دوم با استفاده از روشهای تحلیلی مانند Ground loss و سپس انالیز آن با تلفیق هندسه مشخصات ساختمان و تونل ریسک نشست مرتبط با ساختمانهای پروژه مشخص گردیده است.نتایج این بررسی نشان میدهد که استفاده از روشهای عددی توصیف کمی و دقیقتری از تعیین ریسک نشست و در نتیجه کلاس اسیب به ساختمان مشخص میگردد همچنین میتوان هر قسمت از ساختمان را که دچار اسیب میگردد طبقهبندی نمود.

اینک شما با جستجوی ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري وارد صفحه فروش فایل دانلودی ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

ارزيابي روشهاي تعيين ريسک نشست ناشي از تونلسازي در محيط هاي شهري