بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران

بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران

… دانلود …

بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بافت های فرسوده و قدیمی جزیی از پیکرهی شهر هستند که بهدلیل ناپایداری از صحنه حیات اقتصادی شهر به دور مانده اند.برخی از مسایل و مشدکلات موجدود در این بافت ها عنارتند از:وجود قطعات زمین بسیار کوچک و نامنظم، نبود سلسله مراتبمنظم دسترسی، قدیمی بودن ساختمان ها و عدم استحکام وکارایی لازم با نیازهای امروزی که نتیجه آن عدم بهرهگیریدرست از زمین به عنوان یک عنصر ایستا است در بهسازی ونوسازی محله نعمت آباد به نظر می رسد. علاوه بر اقداماتکالبدی؛ نیازهای روحی و روانی و حفظ عناصر هویت شهری ونیازهای اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد روش انجام تحقیق به-صورت تفصیلی در مطالعات نظری و تاریخچه موضوع و روشتحلیلی مقایسه ای با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانیاست یکی از راهکارهای مواجهه با مشکلات بافت های فرسوده،اجرای طرح های تجمیع زمین است. این روش با نگرشیمتفاوت به اراضی و بافت های فرسوده شهری و با رویکرد حفظهویت شهری، در پی استفاده بهینه از امکانات و توانایی بالقوهکالبدی، اقتصادی و اجتماعی درونی و بیرونی بافت ها و رعایتعدالت در طرح های توسعه شهری است. لذا طراحی برایبهسازی و نوسازی از طریق تجمیع زمین در طرح هایساماندهی بافت ها در ایران و بررسی محله نعمت آباد تهران ازجمله مباحث این پژوهش است.

اینک شما با جستجوی عبارت بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بهسازي بافت فرسوده با رويکرد حفظ هويت شهري؛ نمونه موردي: محله نعمت آباد تهران