بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان

بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان

… دانلود …

بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و مطالعات فرهنگي اجتماعي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبدانان بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماریپژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبدانان در سال تحصیلی 95 – 1394 بود که بر اساس جدول مورگان و نمونه گیری طبقهای نسبی تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، کمال گرایی تری شورت (1995) و انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین انگیزش بیرونی و کمالگرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار و بین انگیزش بیرونی و کمال گرایی سازگارانه با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. پس توجه به انگیزش درونی و کمال گرایی سازگارانه در جهت کاهش فرسودگی تحصیلی امر ضروری است.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي و انگيزش تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان