امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS

امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه - ABS

… دانلود …

امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS :

امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS

1 مقدمه

طرح حاضر مطالعه امكانسنجی مقدماتی برای احداث كارخانه تولید ترمزهای Anti- lock) ABS (Braking System = ABS میباشد. ترمزهای ABS بمعنای ترمز ضد قفل است كه در جادهای مرطوب و لغزنده و در شرایطی كه ممكن است چرخها از مسیر خود خارج شوند سیستم ترمز، فرمان و چرخ را محصور كرده و در مسیر مستقیم نگه میدارد.

با توجه به با بودن تصادفات جادهای در ایران و تاكید مسئولین حمل و نقل بر لزوم استفاده از این سیستم در خودروها و با عنایت به وجود كارخانههای خودروسازی در ایران، ایجاد كارخانه تولید اینگونه سیستمهای ترمز اهمیت دارد. زیرا با وجود نیاز شدید و روزافزون به این نوع ترمز، در ایران تولید كافی وجود نداشته و عمده مصرف داخلی از طریق واردات تامین میشود.

در این شرایط كه وجود این نوع سیستم به صورت بخشی از استاندارد خودرو درآمده و بازار مناسبی در ایران دارد، احداث این كارخانه با سرمایهای در حدود 37100 میلیون ریال، اشتغالزایی حدود 30 نفر و امكان استفاده از تسهیت بانكها سودآور بوده و میتواند با استفاده از نوآوری و پس از رفع نیاز داخلی امكان صادرات نیز داشته باشد.

زم به ذكر است كه تمامی محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكانسنجی مقدماتی بر پایه دادههای ثانویه و موجود بوده و سودآوری آن نیز با توجه به برآوردهای مقدماتی فروش مورد تایید است. اما برای بررسی جامع و كامل، مطالعه دقیق نتایج سرمایهگذاری، تهیه پرفورماهای مربوطه و تماس با شركتهای خارجی انتخابی، انجام مطالعات مشروح امكانسنجی بر پایه دادههای اولیه پیشنهاد میشود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل امكانسنجی مقدماتی قطعات الكتریكی ترمزهای ضد بلوكه – ABS دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.