توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز

توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز

… دانلود …

توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

توصیف و تبیین تیوری عدالت از منظر بزرگترین فیلسوف اخلاق و فلسفه سیاسی لیبرالیسم در قرن بیستم، هدف و روش پژوهشی این مقاله است. جان راولز با جمعبندی میراث فکری 300 ساله اخیر فلسفه سیاسی لیبرالیسم غرب و با تاکید برعمود خیمهلیبرالیسم یعنی فردیت و عقل محاسبهگرفردی و همچنین شهودگرایی، فلسفه اخلاقی کانت، با کمک فلسفه پراگماتیسم جان دیویی و با چارچوب و قالب نظریه قرارداد اجتماعی، و بر پایه تلفیق مفاهیم آزادی و برابری )که به ترتیب برگرفته از لیبرالیسمراستگرای قرن 19 و چپ گرای قرن 20 ( تیوری عدالت خود را تدوین میکند. دو اصل عدالت راولز که با نهادهای جامعه عجیناست، جهت تحقق عینی آن در جامعه غربی باید در کالبد یک سیستم سیاسی قرارگیرد که توالی چهارمرحلهای آن بصورت زیراست: 1- بر پایه دو اصل عدالت همه عناصر یک رژیم مبتنی بر یک قانون اساسی است. 2-این قانون اساسی باید بر رویه ایعادلانه باشد و جهت تممین، ضرورتا باید آزادی های شهروندی در قانون اساسی )آزادی وجدان و اندیشه، آزادی بیان و آزادیهای حقوق سیاسی برابر( گنجانده شود و مورد حمایت قانون قرارگیرد که اصل اول عدالت، آزادی برابر، معیار اصلی میثاق قانون اساسی است 3- مرحله بعدی ایجاد مجلس قانونگذاری است. در نتیجه عادلانه بودن قوانین و سیاستهای اتخاذ شده مجلس، باموضوع دومین اصل عدالت )برابری( درحوزه قانونگذاری وارد میدان می شود. که براین پایه، اولویت نخستین اصل اول عدالت بهاصل دوم، بخاطر اولویت میثاق قانون اساسی به مرحله قانونگذاری بازتاب می یابد. 4- در چهارمین مرحله کاربست و اجرای قواعد و قوانین از سوی قمات و مجریان اموراست. هدف راولز از تدوین تیوری عدالت این بود که مکتب لیبرالیسم و جامعه ناعادلانه و ظالمانه سرمایهداری غرب را از بحران نجات دهد.

اینک شما با جستجوی عبارت توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
توصيف و تبيين تيوري عدالت به مثابه انصاف جان راولز