بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد

بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد

… دانلود …

بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و سومين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر برنامه های توانمندسازی مددجویان کمیته امداد در قالب اعطای تسهیلات خودکفایی در ایجاد اشتغال در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. روش تحقیق به کار رفته در تهیه و تدوین این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در راستای فراهم نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای- اسنادی و روش مطالعه ی میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سطح استان کهگیلویه وبویراحمد و قلمرو زمانی آن نیز در سال 1394 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه استخراج و برای آزمون فرضیه ها، از آلفای کرونباخ، آزمون T تک نمونه ای، تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده که از طریق نرم افزارهای SPSS و EVIEWS اجرا و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اعتبارات خودکفایی اعطایی به مددجویان کمیته امداد ، میزان درآمد مددجویان، میزان سن و میزان تحصیلات مددجویان کمیته امداد اثر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي تاثير برنامههاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي در ايجاد اشتغال در استان کهگيلويه و بويراحمد دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.