بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان

… دانلود …

بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان تربیت بدنی که برابر با 200 نفر که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران برابر با 65 نفر می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده سایبریا – شرینک است که شامل 33 سوال بوده و همه آن ها براساس معیار لیکرت طراحی شده اند با استفاده از آلفای کرونباخ اعتبار این پرسشنامه 0/82 محاسبه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است که بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی مولفه های هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین عوامل هوش هیجانی بوسیله آزمون رتبه ای فریدمن، رتبه بندی شد و مشخص شد که بالاترین رتبه مربوط به خود آگاهی، دومین رتبه مربوط به انگیزش، سومین رتبه مربوط به خود تنظیمی، چهارمین رتبه مربوط به مهارت های اجتماعی و نهایتا پایین ترین رتبه مربوط به همدلی می باشد.

با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان هدایت میشوید
بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان