استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius

استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius

… دانلود …

استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در مناطقی که در ختان مرکبات وجود دارد گونه حلزون cornu aspersum آفت این درختان است و به فراوانی یافت میشود. دوگونه دیگر حلزون catareus asperses و asperses cellarius گونههایی هستند که در سواحل دریای خزر یافت می شود. استخراجکیتوزان از پوسته این حلزونها انجام شد. در پوسته این نرم تن مقدار زیادی کیتین وجود دارد که پس از استخراج میتواند برای تولیدکیتوزان)مشتق داستیله شده از کیتین( استفاده گردد. به دلیل خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاص کیتوزان، از این بیوپلیمرمیتوان در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، پزشکی، داروسازی، کشاورزی و غذایی استفاده نمود. خاکستر و کیتین نمونههای پوسته حلزون جمع آوریشده از باغ مرکبات و ساحل دریای خزر تعیین و از کیتین استخراج شده برای تولید کیتوزان استفاده گردید.میزان داستیله شدن کیتوزان حاصلبا استفاده از روش تیتراسیون و اسپکتروسکوپی IR سنجیده شد.نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقادیر خاکستر در وزن خشک به طور متوسط برابر با 52 درصد میباشد. مقدار کیتین موجود در اسکلت خارجی حلزون گونه cornu aspersum 37 / 3 و حلزون گونهcatareus asperses 48 / 1 و حلزون گونه asperses cellarius 4 / 1 و میزان داستیلاسیون کیتوزان با استفاده از روش تیتراسیون و اسپگتروسکوپی IR بهترتیب 63 / 1 و 79 / 0 و 87 / 0 درصد بوده است. باتوجه به اهمییت بیوپلیمر کیتوزان و کاربردهای بسیار گسترده آن در زمینههای مختلف انتظار میرود که فصل جدیدی در تولید و بکارگیری آن در منطقه آغاز گردد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

استحصال و فرآوري کيتوزان از 3 گونهي حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius