بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان

بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان

… دانلود …

بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانوار و میزان استفاده از رسانه های جمعی بر مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی شهر جونقان می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی می باشد. قلمرو مکانی پژوهش حاضر شهر جونقان و قلمرو زمانی آن مربوط به سال 1394 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 374 نفر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس تیوری های مختلف از جمله بندورا، لوین، کالینز، دانیل لرنر و سیلز به دنبال بررسی ارتباط بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها ومیزان استفاده از رسانه های جمعی خارجی، به عنوان متغیرهای مستقل و مشارکت زنان روستایی به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از رسانه های جمعی داخلی با مشارکت زنان ارتباط مستقیم و متوسط (25/0 (وجود دارد. بین استفاده از رسانه های جمعی خارجی با مشارکت زنان ارتباط مستقیم و متوسط (17/0 (وجود دارد. بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی با مشارکت زنان ارتباط مستقیم و متوسط (22/0 (وجود دارد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي تاثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانوارها و ميسان استفاده از رسانه هاي جمعي بر مشارکت زنان در فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي شهر جونقان