بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي)

بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي)

… دانلود …

بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري پيشرفتهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی میزان تاثیر حمایت از کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی است در قالب الگوی مفهومی بازنمایی و سنجش، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعهآماری پژوهش حاضر کلیه مدیران،کارشناسان و کارکنان شرکت نفت وگاز پارس جنوبی میباشد. که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، 249 نفر از جامعه آماری از طریق سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محققساخته باتعداد 30 سوال می باشد.. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS از طریق آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به خروجی معادلات ساختاری DF و GFI برازش مدل ها مناسب می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده همه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي) و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي اثرات حمايت از کارکنان بر رضايت شغلي و تعهدسازماني براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردي:شرکت نفت وگاز پارس جنوبي)