تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum)

تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum)

… دانلود …

تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum) :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی عملکرد و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله، آزمایشی با استفاده از روش افزایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال زراعی 1394 به اجرا درآمد. پنج سطح کشت مخلوط افزایشی شامل نسبت های 100 درصد رازیانه + 20 درصدد شنبلیله، 100 درصد رازیانه + 40 درصد شنبلیله، 100 درصد رازیانه + 60 درصد شنبلیله، 100 درصد رازیانه + 80 درصد شنبلیله و 100 درصد رازیانه + 100 درصد شنبلیله به همراه کشت خالص رازیانه و شنبلیله، تحت شرایط مختلف کنترل علف های هرز ( کنترل کامل، یکبار وجین و عدم کنترل علف های هرز) مورد بررسی قرار گرفت. اکثر صفات مورد بررسی به غیر از تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه و عملکرد دانه رازیانه به طور معنی داری ( فرمول در متن اصلی مقاله ) تحت تأثیر نسبت های مختلف کاشت قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه شنبلیله ( 1010/06 کیلوگرم در هکتار ) از کشت خالص شنبلیله و بیشترین عملکرد دانه رازیانه ( 1222/47 کیلوگرم در هکتار ) از مخلوط 100 درصد رازیانه + 60 درصد شنبلیله حاصل شد. نتایج نشان داد که تمامی نسبت های مخلوط، رشد علف های هرز را کنترل کردند. کمترین زیست توده علف های هرز از مخلوط 100 درصد رازیانه + 100 درصد شنبلیله و در شرایط یکبار وجین به دست آمد.

با سلام،محصول دانلودی تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum) آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum) و بررسی کامل هدایت میشوید
تاثير کشت مخلوط بر روي عملکرد کمي و کيفي رازيانه (Vulgare Foeniculum L) و شنبليله (Trigonella foenum-raceum)