بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393

بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393

… دانلود …

بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393 :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سبک مدیریت مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثر بخشی، کارایی و در نهایت بهره وری سازمان ها می باشد و آگاهی مدیران از انواع سبکهای مدیریت می تواند منجر به کارگیری بهترین شیوه با توجه به موقعیت های مختلف سازمان گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی مدیران بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان از سبک های مدیریت در سال 1393 صورت گرفته است .این پژوهش یک مطالعه توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 215 نفر از مدیران سطوح مختلف (ارشد، میانی و عملیاتی )این بیمارستانها انتخاب و بین آن ها پرسشنامه (26 سوالی بر اساس مقیاس لیکرت) توزیع شد .داده های حاصل از پژوهش نیز در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار17 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد که میانگین نمره کل آگاهی مدیران ارشد، میانی و عملیاتی از سبکهای مدیریت لیکرت به ترتیب 3/36±21 (متوسط) ، 3/49 ±16/20 (متوسط )و 5/03±14/12 (ضعیف) از 36 امتیاز می باشد و به طور کلی 7/9 درصد مدیران آگاهی بسیار ضعیف ،43/3 درصد آگاهی ضعیف، 44/2 درصد آگاهی متوسط ،3/7 درصد آگاهی خوب و 0/9 درصد آگاهی در سطح عالی داشته اند و نتیجه آنکه آگاهی مدیران از سبک های مختلف مدیریت می تواند، نقش کلیدی در مدیریت بهتر و کارامد سازمان با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف داشته باشد .

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393 با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبک هاي مديريت در سال 1393 دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.