عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني

عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني

… دانلود …

عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر که با هدف شناخت سطح بلوغ فرایندی تحقیق و توسعه در حوزه ی ستادی شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته در نظر دارد که به بررسی مدل بلوغ فرایندی در میزان پیشرفت و پیشبرد اهداف این سازمان بررسی نماید.پژوهش حاضر ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی واز نظر نوع توصیفی- پیمایشی می باشد . جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان حوزه ی ستادی شرکت ملی گاز ایران که تعدادشان 2596 می باشد . که با استفاده از فرمول کوکران و با مطابقت جدول مورگان تعداد نمونه مورد بررسی 334 نفر بدست آمده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شده اند. برای بررسی از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده که با استفاده از مولفه های مدل بلوغ فرایندی درمقیاس 5 سطحی لیکرت در 5 بعد و 30گویه آماده شده که پس از بررسی روایی توسط اساتید صاحب فن برای بررسی پایایی روی 30 نفر بصورت پایلوت اجرا شد که پایایی آن با استفاده از ضریبرآلفای کرونباخ عدد 83/0 گزارش شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است که نتایج تحقیق نشانگر آن است که اثر بخشی تحقیق و توسعه در واحد ستادی شرکت ملی گاز ایران در سطح بهینه قرار داردو همچنین در 5بعد آن(ابتدایی،تکرار،استاندارد،مدیریت کمی،بهینه ) از ابتدایی ترین سطح تا سطح عالی این مدل اثر بخش می باشد.

با سلام،محصول دانلودی عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني هدایت میشوید
عنوان:بررسي اثر بخشي تحقيق و توسعه در حوزه ي ستادي شرکت ملي گاز ايران با استفاده از تئوري بلوغ سازماني