بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار

… دانلود …

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار :

بخشی از فهرست بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف تحقیق 7
سؤالات تحقیق 8
تعاریف عملیاتی واژه ها 11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه 13
مفهوم رشد و توسعه اقتصادی 14
عوامل توسعه اقتصادی 15
نقش منابع انسانی در توسعه اقتصادی 15
آموزش 18
تعریف آموزش و پرورش 20
مفهوم برنامه ریزی آموزشی 23
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی 24
نیازسنجی آموزشی 27
مفهوم نیاز 29
منابع نیازهای آموزشی 30
انواع نیازسنجی 32
کار 34
عرضه نیروی کار 37
بازار کار 38
نیاز بازار کار 39
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار 44
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار 48
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای 49
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای 51
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار 57
آموزش فنی و حرفه ای در ایران 59
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران
59

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…
مشکلات و تنگناها
نقاط ضعف مشکلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهکارهای اجرایی
63
64
65
68
69
70
72
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟ 78
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات 81
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات 89
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات 82
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند 82
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است 83

84
پیشینه پژوهش 85
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه 93
جامعه آماری 94
نمونه آماری 95
روش تحقیق 96
ابزار جمع آوری اطلاعات 96
اعتبار و پایائی پرسشنامه 97
روش تجزیه و تحلیل داده ها 99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده 101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق 102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق 104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق 106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق 108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق 110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق 111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق 112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 115
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق 116
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق 120
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق 122
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق 123
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق 124
محدودیتها و تنگناهای پژوهش 126
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 127
منابع و مأخذ 128
– پیوستها

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای 74-1367 63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول 103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول 103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول 103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم 105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم 105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم 105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم 107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم 107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم 107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم 109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم 109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم 109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم 110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم 111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم 112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم 112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم 113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم 114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم 114

چکیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران رده میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون

T

تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

– دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

با سلام،محصول دانلودی بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار هدایت میشوید
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار کار