تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها)

تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها)

… دانلود …

تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها) :

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر سرمایه فکری در سازمان پنها می باشد. این پژوهش بر مبنای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بنا شده است که تأثیر مدیریت استعداد را بر سه فاکتور سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری رابطه ای و سرمایه ساختاری سازمانی می سنجد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیما ی نمونه ای متشکل از 158 نفر (118 نفر از کارکنان مستعد و 40 نفر از معاونین و کارشناسان سازمان) انتخاب شده و با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها ابتدا به محاسبه روایی سازه تمام شاخص های مورد مطالعه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد و پس از آن با استفاده از مدل برازش شده و مدل معادلات ساختاری به آزمون فرضیه های پژوهش اقدام شد. یافته ای پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان پنها تأثیر مثبت و معناداری دارد و از میان سه مولفه سرمایه فکری بر دو مولفه ی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری رابطه ای نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد اما تأثیری بر سرمایه ساختاری سازمانی ندارد.

عنوان محصول دانلودی:تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها) را در ادامه مطلب ببینید
تأثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران_ پنها)