بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014

بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014

… دانلود …

بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014 دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014 :

در این مقاله شیوههای آزمون نرمافزار با ذکر دو نکته اساسی بررسی میگردند: بیشترین سهم آزمون نرمافزار از سال 0222 تاکنون و بزرگترین چالشهای کنونی و فرصتها برای پژوهشهای آینده. بهاینترتیب 4 بخش پژوهش با نامهای تولید ورودی آزمونخودکار، استراتژیهای آزمون، آزمون رگرسیون و پشتیبانی از مطالعات تجربی دستهبندی میشوند. فناوریهای تولید ورودی آزمون خودکار عبارتاند از: اجرای نمادین که برنامه را بجای ورودی پیوسته، با استفاده از نماد اجرا میکند، آزمون بر پایه جستجو برای ورودیهای پیوسته مناسب است. آزمون تصادفی تطبیقی که با انتخاب ورودی کاندید با بیشترین فاصله از ورودیهای قبلی، باعثکاهش تعداد ورودی میگردد و روشهای ترکیبی که برای تشخیص صحت ایستا و پویا در آزمون استفاده میگردند. همچنین دومین سهم شامل روشهای ترکیبی است که از ترکیب معیارها و مقادیر، نمونههایی ایجاد کرده و ورودیهایی مطابق نمونهها میسازند. مطالعات تجربی بهعنوان آخرین سهم، برای ارزیابی روشهای آزمون اکتشافی استفاده میشوند. با توجه به پیشرفت روزافزون نرمافزارهایفعلی و تولید نرمافزارهای جدید آزمون و ارزشگذاری کاربردی آنها در صنعت، بدون نتیجه چنین مطالعاتی جامعه پژوهشی قادر به آشکارسازی تأثیر بالقوه آنها بهصورت کاربردی در صنعت نخواهد بود

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014 روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي شيوههاي آزمون نرمافزار از سال 2000تا 2014