مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس

مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس

… دانلود …

مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس :

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

موضوع و اهداف: در این تحقیق کارایی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات Ag و Cu بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن و مقاوم و شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید. روش تحقیق: ابتدا جهت تأثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتریها به روش ماکرودایلوشن غلظت های 1،0/5،0/1،0/01 و 1/5 درصد از نانوپارتیکل های نقره و مس(محیط کشت + نانوذرات) تهیه و به غلظت cell/ml 10^5 از هریک از باکتری های مورد بررسی اضافه گردید . ظروف حاوی محیط کشت های تیمار (باکتری + نانوذرات) و محیط های کشت کنترل در انکوباتور شیکر قرار داده شدند.سپسOD محیط های تیمار وکنترل + وکنترل – تعیین شد. دستاوردهای مقاله : درنتایج آنالیز آماری مشخص شد در مورد نانوپارتیکل ها Cu; Ag غلظت 0/5 درصدنانو ذرات باکتریساید و قادر به حذف تقریباً 100 % باکتری های کلبسیلا پنومونیه ، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس بوده و غلظت 0/1 درصد درمورد هر سه باکتری باکتریواستاتیک می باشد .

با سلام،محصول دانلودی مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس و بررسی کامل هدایت میشوید
مقايسه اثرات ضدميکروبي نانو ذرات نقره و مس بر باکتري هاي بيماري زا و مقاوم کلبسيلاپنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس