بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه

بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه

… دانلود …

بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مطالعه فرایندهای فرسایش خاک وارزیابی عوامل کنترل آن ازنیازهای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است شدت بارندگی یکی از عوامل مهم درفرسایش پذیری خاک می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی اثرشدتهای مختلف روی رواناب و هدررفت خاک دربخشی ازحوزه ابخیز صنوبر واقع درشهرستان تربت حیدریه بود بدین منظور سه شدت بارش بامقادیر 0/9و1/1و1/4به ترتیب با دوره بازگشت های 10و25و100سال درسه سازند غ الب منطقه درنظر گرفته شد شدتها درسه طبقه شیب و دوکاربری بااستفاده ازدستگاه شبیه ساز باران ایجاد شد مکانهای نمونه برداری بصورت تصادفی درمحیط نرم افزار GIS انتخاب و در18نقطه مختلف اقدام به شبیه سازی باران و اندازه گیری میزان رواناب و هدررفت خاک درسه تکرار درمجموع 162نمونه گردید نتایج مقایسه میانگین برای متغیر شدت بارش درتولید رواناب رسوب و غلظت رسوب نشان داد که بین گروه های مختلف شدت ازنظر تولید رواناب و رسوب تفاوت معنی داری وجود دارد اما درمورد غلظت رسوب نتایج نشان داد بین سه شدت درنظر گرفته شده تفاوت معنی داری درحوزه صنوبر وجود ندارد

با سلام،محصول دانلودی بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه هدایت میشوید
بررسي اثرشدت هاي مختلف بارش برتوليد رواناب ورسوب بااستفاده ازشبيه ساز باران مطالعه موردي: حوزه آبخيزصنوبر،تربت حيدريه