بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L.

بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L.

… دانلود …

بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L. دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L. کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L. :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی )نیتروکسین+ فسفات بارور 2 و کود نانو و شیمیایی NPK برویژگیهای رشدی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی کارلا Momordica charantia L. به صورت طرح بلوک-های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار طی سال زراعی – 1332 33 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای کودی شامل انواع کودهای زیستی، کودهای شیمیایی و تلفیق آنها بود. نتایج تحقیقنشان داد که تیمارهای کودی بر غلظت کلروفیل a ، b ، وزن تر میوه و تعداد بذر در میوه تاثیر معنی داری داشتند، بطوریکه بیشترین غلظت کلروفیل a و b در تیمار کودی 5 F و بیشترین وزن تر میوه در تیمار کودی 3 F بدست آمد. وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار نگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد در صورتی که کودهای زیستیدر تلفیق با 55 55 درصد کودهای شیمیایی مصرف گردد، ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی بیشترین تاثیر را – روی غلطت کلروفیل و خصوصیات رشدی گیاه کارلا خواهد داشت

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L. آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L. و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر ويژگيهاي رشدي و غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي در گياه دارويي کارلاMomordica charantia L.