بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز

بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز

… دانلود …

بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر،بررسی رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ازاد اسلامی اهواز است. روش تحقیقدر این پژوهش همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی اهواز است .نمونه پژوهش حاضرشامل 200 دانشجویی که از اینترنت استفاده می کردند می شدند که نمونه به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده. برایجمع آوری داده ها از ابزارهای پرسشنامه احساس تنهایی (SELSA-S) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) استفاده گردید. برای تحلیل دادهها از روشهای آماری همبستگی ساده استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین دودسته متغیر(احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت) رابطه معنی داری وجود دارد.

عنوان محصول دانلودی:بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز را در ادامه مطلب ببینید
بررسي رابطه اي احساست نهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان ازاد اسلامي اهواز