مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند

مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند

… دانلود …

مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

جریانات زندگی روزمرهی زندگی مردم عادی و نقشی که خواسته و ناخواسته در مسیر ثبت وقایع اجتماعی حاکم بر یک عصر رقممیزنند، مصادیق واقعی موضوعات آثار هنری و ادبی است که گاه بر بستر بوم نقش میبندد و گاه در قالب الفاظ ظاهرمیشود. وجوه نقاط اشتراک و افتراق بسیار تصاویر نقششده، بهویژه مردمان این روایتهای تصویری و نوشتاری از ارکان اصلی ایجاد وحدت هنری جهانیاست. حال- آنکه تشابه شرایط زندگی اجتماعی و مناسبات حاکم برآن فارغ از مرزهای جغرافیایی نیز موجب پیوندیقابلتوجه میان شیوهی زندگی مردم جوامع و بهتبع آن چگونگی حضورشان در آثار هنری میشود. پژوهش حاضر نیز در راستای تحقق نگاه جهانشمول به هنر و کشف جایگاه ادبیات داستانی ایران معاصر همسو با هنرهای تجسمی جهان، بهصورت تطبیق و مقایسه، شخصیتپردازی در رمان تنگسیر، تصویری- ترین اثر صادقچوبک و آثار نقاشی رامبراندوانراین نقاش شهیر هلندی را مورد کنکاش و مطالعه قراردادهاست و نتیجهی حاصل از این پژوهش بیانگر تشابه بسیار در انتخاب سوژه، نحوهی پردازش شخصیتها، شیوهی معرفی شخصیت و بهکارگیری سایر عوامل داستانی در راستای معرفی شخصیتها و بهویژه شخصیت اصلی یا قهرمان در موضوعات موردعلاقهی دو هنرمند درراستای معرفی شرایط حاکم بر جامعه میباشد.

با سلام،محصول دانلودی مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند و بررسی کامل هدایت میشوید
مطالعهي شخصيتپردازي در رمان تنگسير صادق چوبک و آثار نقاشي رامبراند