طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي

طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي

… دانلود …

طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای خودجوشیمیباشد و کارکنان را در وضعیتی قرار میدهد که بصورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. اینگونه رفتارها بر عملکرد سازمانی و موفقیت آنها تاثیرگذار است. از سوی دیگر در محیط رقابتی امروز سازمانهای آموزشی که همواره به دنبال بهبود کیفیت خدمات خود هستند و در این راستا از عوامل کلیدی موفقیت خاصی استفاده مینمایند در دستیابی به مزیت رقابتی برای این موسسات محسوب میشوند، زیرا کیفیت خروجی این موسسات نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان دارد. رفتار شهروندی سازمانی از طریق رهبری همراه با بینش باعث افزایش هماهنگی و در نهایت موجب حمایت سازمانی توسط اعضاء میشود که این خود موفقیت یک موسسه آموزشی را منجر میشود. از طرف دیگر کارکنان با وجود رفتار شهروندی سازمانی هماهنگی و یکپارچگی بیشتری را بدست آورده که این خود بر بر موفقیت موفقیت موسسه آموزشی تاثیرگذار میباشد. در شکلگیری موفق یک موسسه آموزشی حمایتهای رهبری بسیار موثر بوده و فاکتور هماهنگی فعالیتها، از هماهنگی میان جلسات هفتگی و ماهانه به همراه گزارشات عملکرد حاصل میشود. در تحقیق حاضر بر آنیم تا از تاثیر رفتار شهروندی هماهنگی « و بکاربست تاکتیک « رهبری همراه با بینش » سازمانی بر موفقیت کانون قلمچی سخن به میان آوریم و نشان دهیممیتواند موجب موفقیت یک موسسه آموزشی ولو به شرط برخورداری از بهترین زیرساختهای آموزشی نظیر: تجربه، مشاور، «فعالتها پشتیبانی، انتشارات، برنامه فرصت برابر، بورسیه، وب سایت، آزمون حضوری و غیرحضوری، منابع آموزشی متعدد، رعایت مسئولیت اجتماعی و … که در این تحقیق از آن یاد شد، باشد. از این رو با توجه به حدس وجود رابطه علی میان رفتار شهروندی سازمانی و موفقیت کانون قلمچی فرضیات تحقیق شکل گرفت.

اینک شما با جستجوی طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي وارد صفحه فروش فایل دانلودی طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

طراحي مدل معادلات ساختاري رفتار شهروندي سازمانيتاثيرگذار بر موفقيت کانون قلمچي