مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز

مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز

… دانلود …

مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در علوم ورزشي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف مقایسه ارزش ادراک شده درباشگاه های امادگی جسمانی دولتی و خصوصی شهرشیراز انجام گرفت جامعه اماری پژوهش را باشگاه های دولتی و خصوصی امادگی جسمانی دارای مجوز درشهرشیراز تشکیل دادند نمونه اماری باتوجهبه حجم جامعه اماری براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 28 باشگاه دولتی و 28باشگاه خصوصی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند روش گرداوری اطلاعات بصورت میدانی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه ی ارزش ادراک شده مشتری می باشد پایایی پرسشنامه ارزش ادراک شده a=0/68 بدست امد برای ازمون فرضیه ها و مقایسه تفاوت بین متغیرها درباشگاه های خصوصی و دولتی ازازمون T مستقل و ازمون من ویتنی استفاده شد نتایج اماری پژوهش نشان داد که درمولفه ارزش ادراک شده بین باشگاه های امادگی جسمانی دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد (p=0/001 ازانجا که درتحقیق حاضر تفاوت درمیزان ارزش ادراک شده مشتری بین باشگاه های امادگی جسمانی دولتی و خصوصی مشاهده شده است پیشنهاد میشود مدیران باشگاه های دولتی با بهره یگری ازمولفه ی ارزش ادراک شده مشتری ضمن برقراری رابطه بلندمدت با مشتریان جذب مشتریان بیشتر و به دنبال آن سود بالاتری را برای سازمان خود به همراه داشته باشند

اینک شما با جستجوی عبارت مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقايسه ارزش ادراک شده مشتري درباشگاه هاي آمادگي جسماني دولتي و خصوصي شهرشيراز