بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران)

بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران)

… دانلود …

بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان مدارس شهر تهران صورت گرفت. اینپژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزءتحقیقات توصیفی- همبستگی است. متغیرهای پژوهش شاملسرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. جامعه آماریپژوهش را کلیه کارکنان مدارس شهر تهران که در سال 1393 مشغول به کار بودند تشکیل داد (N=59501). از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 382 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ 90/7، و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ 82/1 برآورد شد و روایی هر کدام از پرسشنامه ها از طریق متخصصین رشته مدیریت آموزشی به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه مبتنی بر رابطه معناداری بین اعتماد متقابل، شبکه ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری متقابل، انسجام و همبستگی جمعیف همدلی و درک و احترام متقابل (ارتباطات و حس تفاهم) و همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی را تأیید کرد. همچنین ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی 0/479 به دست آمد.

عنوان محصول دانلودی:بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران) را در ادامه مطلب ببینید
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان مدارس استان تهران)