بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان

بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان

… دانلود …

بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند. اصطلاحمعنویت درکار و محیط کار نیز توصیف کننده تجربه کارکنانی است که در کارشان پرحرارت و با انرژی هستند، کارشان آنها را ارضا می کند، معنا و هدف را در کارشان درک می کنند و احساس می کنند با همکارانشان ارتباط موثر دارند از این رو، ورود معنویت به سازمان به عنوان چالش قرن 12 تلقی می شود و مدیران زمان باید با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. هدفاساسی این پژوهش، بررسی رابطه رهبری تحول آفرین مدیران و معنویت در محیط کار از دیدگاه معلمان می باشد. برای این منظور از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین مدیران ) MLQ ( فرم کوتاه بس و آوالیو) 1222 ( و از پرسشنامه میلیمان وهمکاران) 1222 ( برای سنجش معنویت در محیط کار استفاده گردید. پایایی هریک از پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخمورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان قدس می باشد که بوسیله جدول مورگان 172 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. پس از جمع آوری و تحلیل پرسشنامه هابه کمک نرم افزار SPSS نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که رابطه معنا داری بین هر یک از مولفه های رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار وجود دارد و در نهایت بین رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار نیز رابطه معناداری حاصل شد.

اینک شما با جستجوی بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران و معنويت در محيط کار از ديدگاه معلمان