مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم

مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم

… دانلود …

مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر اموزش بهروش کلاس وارونه ای و روش تدریس سخنرانی بریادگیری دانش اموزان پایه پنجم ابتدایی دردرس علوم صورت گرفت برای اجرای این پژوهش ازطرح شبه ازمایشی پیش ازمن پس ازمون بادوگروه استفاده شد ازمودنی ها شامل 29 نفر دانش اموز دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بودندبه منظور گرداوری داده ها ازدوازمون محقق ساخته ی پیش ازمون با ضریب پایایی الفای کرونباخ 0/85 و سنجش یادگیری با ضریب پایایی الفای کرونباخ 0/83 استفاده شد دراغاز دوره اموزشی ازدانش اموزان پیش ازمون بعمل آمد و پس ازپایان دوره اموزشی ازدانش اموزان ازمون سنجش یادگیری گرفته شد که نتایج بااستفاده ازنرم افزار spss 16 تحلیل شد برای تحلیل داده های بدست آمده دراین پژوهش ازروشهای امارتوصیفی و استنباطی و ازازمون T مستقل و T همبسته استفاده شد فرضیه ی پژوهش مبنی براینکه روش تدریس کلاس وارونه ای نسبت بهروش تدریس سخنرانی تاثیر بیشتری بریادگیری دانش آموزان دارد تایید شد p<0/05

اینک شما با جستجوی عبارت مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس وارونه اي و روش تدريس سخنراني بريادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دردرس علوم