بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي

بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي

… دانلود …

بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش گياهان دارويي و داروهاي گياهي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر برگ پسته وحشی (بنه) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی به مدت 42 روز انجام گرفت. بدین منظور، از 192 قطعه جوجه گوشتی سویه رأس 308 در قالب 4 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار بهصورت طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار 1 بهعنوان تیمار شاهد و تیمارهای 2 ، 3 و 4 به ترتیب شامل: 1،2و3 درصد پودر برگ پسته وحشی بهصورت جایگزین با سبوس بودند. در پایان دورهی آزمایشی از هر واحد آزمایشی 2 قطعه پرنده بهصورت تصادفی انتخاب و کشتار گردید و نمونههای خون جهت اندازهگیری فراسنجههای خونی جمعآوری گردید و به آزمایشگاه منتقل گردید. در این تحقیق تیمارهای آزمایشی بر میزان گلوکز، کلسترول و HDL سرم خون تأثیر معنیداری نداشت 0/05<p اما ازلحاظ عددی میزان گلوکز و کلسترول (به ترتیب: 215/50 و 104/50 در تیمار 4 نسبت به تیمار شاهد کمتر بود و میزان HDL (85/00) در تیمار 4 نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود. درصورتیکه اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان تری گلیسرید و LDL سرم خون معنی دار بود (0/05>p).

اینک شما با جستجوی بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي تأثير سطوح مختلف برگ پسته وحشي (بنه)، بر فراسنجههاي خوني در مرغ گوشتي