حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي

حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي

… دانلود …

حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

واحدهای اقتصادی ازنظر نوع مالکیت سه گروه حسابداری عمومی، تعاونی و خصوصی هستند، واحدهای عمومی که ما در اصطلاح واحدهای دولتی میخوانیم شاخهای از حسابداری است که درزمینه حسابداری مؤسسات دولتی و عمومی کاربرددارد. با توجه به اینکه مؤسسات دولتی هدف از فعالیتشان کسب سود و منافع مالی نمیباشد و بهصورت عمومی و بیت المال میباشد و کلیه داریی ها و منابع دولتی عامالمنفعه می باشندکه بیشتر در معرض آسیب و سوءاستفاده افراد و مؤسسات میباشند. وقوع جرائم و تخلفات مالی که در سطح گستردهای در تمام کشورهای دنیا همچنین در ایران از مشکلات عمده است. حسابرسی دولتی سعی در کنترل و کشف راههای مختلفی جهت جلوگیری از وقوع انواع تخلفات مالی دارد. در این زمینه تحقیقات و زحمات زیادی بهعملآمده که میتوان به ایجاد و تأسیس انواع مؤسسات و سازمانهایدولتی و غیرانتفاعی در جهت پیش برد و کاهش تخلفات مالی واداری که در این زمینه میتوان به سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و… اشارهنمود که این خود نشان از تلاش دولتها و اقشار مختلف جامعه جهت جلوگیری و کاهش وقوع جرائم مالی واداری میباشد.حسابرسی و بهخصوص حسابرسی دولتی در این خصوص تلاش نموده تا با اجرایی نمودن انواع روشها و راهکارهایی که حاصل سالها تجربه و تلاش صاحبنظران و اندیشمندان حسابداری و حسابرسی به رشته تحلیل درآمده و راههایی را برای کشف و جلوگیری از انواع تخلفات مالی ارائه نموده. حسابداری حسابرسی مالی و روشهای پیشگیری از وقوع جرائم مالی در حوزه حسابداری دولتی که یکی از سرفصلهای مهم و کاربردی و درعینحال ضروری میباشد چراکه امروزه افراد یامؤسساتی هستند که جهت کسب منافع از طریق نامشروع و غیرقانونی اقدام نموده و این از وظایف حسابرسان و حسابداران خبره میباشد تا با اعمال روشهای حرفهای و در چهارچوب قانون و مقررات دولتی اقدامات مذکور را خنثی و یا به حداقل برسانند. در این مجموعه سعی شده ابتدا درزمینه حسابداری دولتی بهصورت کلی مواردی بیان سپس در بحث حسابرسی انواعحسابرسی و جرائم مالی راهکارهایی پیشنهاد و درزمینه حسابرسی دولتی و کاربردی مطالبی بیان شود تا شاید بتوان جهت کشف و جلوگیری از جرائم مالی مفید واقع شود.

اینک شما با جستجوی حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي وارد صفحه فروش فایل دانلودی حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي