بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان

… دانلود …

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارتباط بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان و مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان می باشد تعداد آنها بر اساس آمار سازمان 170 نفر می باشد. نمونه آماری اساس فرمول کوکران برابر با 61 نفر می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه استاندارد شده کارآفرینی سازمانی صمد آقایی و پرسش نامه هوش هیجانی گلمن استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از آن است که در جامعه مورد بررسی بین هوش هیجانی و کارآفرینی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله)، و همبستگی مثبت و معنی داری بین خودآگاهی و کارآفرینی سازمانی کارکنان وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله) ، همبستگی مثبت و معنی داری بین استفاده خود تنظیمی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله)، هم بستگی مثبت و معنی داری بین خود انگلیس و کارآفرینی سازمانی وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله)، هم بستگی مثبت و معنی داری بین همدلی و کارآفرینی وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله)، یافته های این مطالعه نشان داد که از میان ابعاد هوش هیجانی، بعد هم دلی و خود انگیزی نسبت به سایر ابعاد بیشترین تأثیر را در کارآفرینی کارکنان دارد بنابراین می توان ادعا نمود افرادی که در زمینه هوش هیجانی در سطح بالایی هستند و در واقع، از لحاظ درک و فهم احساسات خود و دیگران با تجزیه و تحلیل آنها و مدیریت این اطلاعات توانا هستند، گرایش کارآفرینانه آنها نیز در سطح بالایی می باشد. و در شناسایی دقیق فرصت ها، انجام کارها به روش منحصر به فرد و همچنین پذیرش ریسک، شایستگی های زیادی دارند.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و کارافريني سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.