رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان

رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان

… دانلود …

رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مدیریت مؤثر و فرهنگ سازمانی دو عاملی هستند که تأثیر بسزایی بر رضایت شغلی کارکنان دارند و رضایت شغلی بهعنوان اساس موفقیت سازمان در نظر گرفته شده است. لذا هدف پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سبکهای مدیریت و فرهنگ سازمانی و میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال 1391میپردازد. بدین منظور نمونهای متشکل از 153نفرکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان انتخاب شده و پرسشنامههای سبک مدیریت، شاخص توصیف شغلی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد برای جمعآوری اطلاعات استفاده شدند. آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای فوق به ترتیب برابر 0.835 ،0.785و 0.889بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب در پرسشنامههای فوق است. نتایج حاصل از آزمونهای همبستگی، رابطه بین سبک مدیریت، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی را تأیید کردند. بدین ترتیب که سبک مدیریت رابطهمدار و وظیفهمدار، رابطه معناداری بارضایت شغلی داشتهاند، اما رابطه اول به صورت مثبت با %18تأثیر و رابطه دوم به صورت منفی با %-113تأثیر بوده است. همچنین متغیرهای فاصله قدرت ( ،)%-15امتناع از خطر ( ،)%-11فردگرایی ( )%-11و مردگرایی ( )%-11به طور منفی با رضایت شغلی رابطه داشتهاند. در کل نتیجه شده است که بین سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به یافتههای حاضرلازم است اقداماتی در جهت ارتقاء سطح رضایت شغلی در این واحد انجام گیرد. استفاده بیشتر از تفویض اختیارات، گسترش حدودآزادی عمل و استقلال کارکنان، استفاده از انگیزههای شغلی همچون پاداشهای مادی و غیرمادی میتواند از جمله اقدامات مهم باشد

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

رابطه بين سبک مديريت و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي کارکنان