بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد

بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد

… دانلود …

بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهشی که توصیفی – پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان خوزستان) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهشی شامل کلیه کارکنان شرکت های صنعتی خوزستان می باشد که تعداد 366 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه می باشد که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 83/0 برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد غیر مالی و اطلاعات کنترل و برنامه ریزی رابطه وجود دارد. بین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید (بهبود در هزینه تولید، کیفیت تولید، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری) رابطه وجود دارد. بین تسهیل کننده یادگیری سازمانی (تعامل و ارتباط میان اعضای گروه و گردش شغلی و تجربه کاری) و عملکرد تولید رابطه وجود دارد

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي ارتباط بين اطلاعات حسابداري مديريت بايادگيري سازماني و عملکرد توليد مطالعه موردي شرکت هاي توليدي استان کهگيلويه و بويراحمد