ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC

ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC

… دانلود …

ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهشی حاضر بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در خصوص عملکرد شرکت، شناسایی نقاط قوت و ضعف، کمک به ارزیابی و عملکرد می باشد. این پژوهشی در صدد است تا از طریق شناسایی ابعاد مهم هر جنبه از رویکرد کارت ارزیابی متوازن در محیط عملیاتی شرکت گاز استان بوشهر ضمن ارتقاء ارزیابی عملکرد، زمینه ساز تحقق اهداف راهبردی این شرکت گردد تا با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای ایجاد بهبود و همچنین ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت ارتقاء عملکرد سازمان ، بتواند سازمان خود را در مقابله با چالش های جهانی سازی و افزایش توان رقابتی در محیط جهانی ایمن سازد. متدلوژی روش امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد سازمان ها در راستای اهداف و استراتژی های آنان در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند های داخلی و در نهایت منظر رشد و یادگیری است. درراستای این هدف جامعه اماری (کارکنان رسمی و قرار دادی مدت موقت شرکت گازاستان بوشهر ) که 160نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند به پرسش نامه تحقیق پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بود ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرسش نامه مورد استفاده در پژوهش پرسش نامه محق ساخنه و مشتمل بر ( 27 گویه ) بود. روایی پرسش نامه مورد تایید صاحبنظران مدیریت و اساتید راهنما و داوران قرار گرفت. برای کسب اطمینان از پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه به ترتیب چهار منظر مالی » مشتری » داخلی و یادگیری 806/. »827/.» 902/. و 953/0 بدست آمد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر از هر چهار منظر رویکرد کارت امتیازی متوازن در وضعیت مطلوب و معنی داری می باشد

با سلام،محصول دانلودی ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC و بررسی کامل هدایت میشوید
ارزيابي عملکرد سازماني شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC