بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران

بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران

… دانلود …

بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، روانشناسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

خشنودی شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است که هر چه میزان رضایت از شغل بیشترباشد کارایی نیروی انسانی در سازمان نیز بیشتر است لذا هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مدیریت تضاد باخشنودی شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.نمونه این تحقیق مشتمل بر 100 نفر از کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران می باشد که برای انتخاب آنها از روشنمونه گیری تصادفی استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده که به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه حمایت اجتماعیفیلیپس، مدیریت تضاد پوتنام و خشنودی شغلی اسمیت و هندال،هیالین استفاده شد.نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خشنودی شغلی و حمایت اجتماعی رابطه معنادار وبین حمایت اجتماعی و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تضاد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

اینک شما با جستجوی بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و مديريت تعارض با خشنودي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران