تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر

تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر

… دانلود …

تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

گسترش بی رویه شهرها در سال های اخیر معضلات زیادی را به بارآورده است. یکی از راهکارهای پیشگیری از معضلات نوین، توجه به مفهوم نوشهرسازی و پیاده سازی اصول و معیارهای آن می باشد. شهرستان مشگین شهر در سال های اخیر با گسترش زیاد حاشیه نشینی و رشد غیرقابل کنترل و بی رویه ای مواجه بوده است و شایسته است مسئولین بر اساس نتایج مدون به فکر سامان دهی آن باشند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر با استفاده از روش تحقیق توصیفی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی ساکنین محلات 17 گانه مشگین شهر می باشد که با توجه به جدول مورگان 382 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از افراد در دسترس اقدام به گردآوری اطلاعات شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس اصول و معیارهای نوشهرسازی می باشد که روایی آن به تأیید اساتید و نخبگان رسیده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. جهت بررسی فرضیات از آزمون های t تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن در نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که محلات 17 گانه مشگین شهر از نظر تحقق پذیری اصول قابلیت پیاده روی، پایداری در ساختار، حمل و نقل هوشمند، افزایش تراکم در ساختار، برنامه ریزی دوسویه، طراحی شهری با کیفیت، ساختار سنتی، مسکن مختلط، اصل کاربری های مختلط و متنوع و ارتباط پذیری در ساختار به صورت معناداری نامناسب می باشد (P<0/05). همچنین مقایسه محلات نشان داد که محلات نواب، اکبرلو و سازمان از نظر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی در وضعیت مطلوبی نسبت به سایر محلات قرار دارند. در حالی که محلات امام رضا (ع)، پادگان و محمدرسول الله (ص) نسبت به سایر محلات از نظر تحقق اصول و معیارهای نوشهرسازی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند.

اینک شما با جستجوی عبارت تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
تحليلي بر تحقق پذيري اصول و معيارهاي نوشهرسازي در محلات مشگين شهر