بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان )

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان )

… دانلود …

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان ) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان ) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي ادبيات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. این تحقیق براساس روش از نوع تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان آموزش وپرورش شهرستان آبدانان می باشد که تعداد آنها 113 نفر می باشد و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه نامحدود کوکران تعداد 88 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزاری که در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات استفاده شد پرسشنامه می باشد. برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی مودای ( 1979)، و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اورگان و کانوسکی( 1996 ) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آزمون نرمالیته بود را انجام داده که تایید کننده نرمال بودن داده ها بود و سپس با استفاده از آزمون پارامتریک پیرسون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته می شوند به عبارتی دیگر مشخص شد که بین تعهد سازمانی و مولفه های آن ( تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری ) رابطه معنادار و از نوع مستقیمی وجود دارد. یعنی هرچه تعهد کارکنان نسبت به سازمان بیشتر باشد، تمایل آنها به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی نیز بیشتر می شود.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان ) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( مطالعه موردي : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان )