کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري

کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري

… دانلود …

کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي حبوبات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثر نانوپرایمنگ بذر با استفاده از دی اکسید تیتانیوم بر استقرار گیاهچه و عملکرد عدس در شرایط تنش شوری، این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1391 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ( پردیس کشاورزی کرج ) اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل تنش شوری در چهار سطح ( 200، 300، 400 و 500 میلی مولار ) و تیمار پرایمینگ بذر با دی اکسید تیتانیوم در دو سطح ( 80 و 120 PPM ) بودند. نتایج مبنی بر تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر متقابل شوری و دی اکسید تیتانیوم بر تعداد بوته در متر مربع و وزن هزار دانه معنی دار بودند و اثرات اصلی شوری و همچنین اثر تیمار پرایمینگ بر درصد استقرار گیاهچه، شاخص بنیه گیاهچه، تعداد دانه و عملکرد دانه، از نظر آماری دارای تفاوت معنی داری بودند. نتایج نشان داد که تحمل به تنش شوری عدس با افزایش غلظت محلول NaCl کاهش یافت و در نهایت کمترین عملکرد دانه در تیمار 500 میلی مولار مشاهده شد. تیمارهای دی اکسید تیتانیوم اثر قابل توجهی بر صفات ارزیابی داشتند و تیمار 200ppm در مقایسه با تیمار 80ppm اثر بیشتری در بهبود استقرار گیاهچه و همچنین عملکرد دانه داشت.

با سلام،محصول دانلودی کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري هدایت میشوید
کاربرد دي اکسيد تيتانيوم بر بهبود استقرار گياهچه و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) در شرايط تنش شوري