مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها

 مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها

… دانلود …

مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها :

چکیده:
یکی ازالوده کننده های اصلی عملیات حفاری گلهای حفاری می باشد که بطور متداول شامل ترکیبات ناخواسته ای مانند فلزات سنگین نمک ها و هیدروکربن ها هستنداین پروژه باهدف بررسی میزان کل هیدروکربن های نفتی TPH و کل روغن و گریس TOG ناشی ازکنده های پایه روغنی تولید شده ازعملیات حفاری بوده که با نسبت های مختلف 1:2و2:1و1/5:1/5 بالجن بیولوژیکی فاضلاب مختلف شده و روند تجزیه TPH TOG چاه شماره 484 واقع درمیدان نفتی اهواز بررسی گردید زمان تجزیه دراین مطالعه حدود 60روز درمحفظه پایلوت بوده و درطول فرایند تجزیه علاوه بر TPH TOG میزان PH رطوبت جامدات آلی نیز اندازه گیری گردید مطالعات آماری درنرم افزارهایEXCEL SPSS باسطح اطمینان 95درصد معنی داری ازآزمون های LSD ANOVA وهمبستگی رگرسیون جهت ارتباط بین مدت زمان تجزیه و پارامترهای PH رطوبت جامدات آبی TPH,TOG استفاده شده بود نتایج نشان داد که میانگین مقادیر بهینه برای پارامترهای PH:.18± :760رطوبت 411±%5280 جامدات آلی 850± ،%5851 وTPH: 202.5 : 771.20 ± میلی گرم برلیتر و TOG : ±20015 : 95700 میلی گرم برلیتر بوده است نتایج آزمون ANOVA,LSD نشان داد که تنها بین پارامترهای PH رطوبت جامدات آلی TPH,TOG اختلاف معناداری بین سه پایلوت وجوددارد بنابراین نسبت اختلاط 1:2ازکنده حفاری پایه روغنی با لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب درطی مدت زمان 60روز توانسته است تجزیه کل هیدروکربن های نفتی را درکنده حفاری پایه روغنی به 94درصد برساند

با سلام،محصول دانلودی مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله حذف TOGوTPH از کنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيکي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها