مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري

 مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري

… دانلود …

مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري :


محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
ایمان جلالی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالکاظم نیسی – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان مقطعراهنمایی بوده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر سوسنگرد می باشد. نمونه آماری را تعداد 36دانش آموز تشکیل می داد که نمره آنها در اضطراب و پرخاشگری یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بوده و نمونه انتخاب شده بااستفاده از روش تصادفی به دو گروه آزمایش ( 18 نفر) و گواه ( 18 نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامهاضطراب بک و همکاران ( 1990 ) و پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992 ) بود. طرح تحقیق، تجربی با پیش آزمون- پس آزمون وگروه گواه بود. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارتهای ارتباطی) برای گروهآزمایش در طی 10 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) به اجرا در آمد. پس از اتمام برنامه درمانی، پس آزمون اجرا گردید. داده ها با استفادهاز روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مهارتهای ارتباطی باعث کاهشپس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است. همچنین نتایج نشان داد (p<0/ و پرخاشگری ( 05 (p<0/ اضطراب ( 001که تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه آزمایش و گروه گواه در مؤلفه های پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کلامی وجود دارد، امادر مؤلفه های خشم و خصومت تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب و پرخاشگري