مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور)

 مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور)

… دانلود …

مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
رسول آمی سما – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور
حمیرا جمشیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:
محصولات خارجی دربسیاری موارد در ارتباط با جلب مصرف کنندگان،گوی سبقت را از محصولات داخلی ربوده و مصرف کنندگان در انتخاب دوکالای مشابه داخلی وخارجی، اولویت خریدرا به خرید محصولات خارجی می دهند. پژوهش دراینزمینه امری ضروری می باشد. دراین پژوهش به بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصول جایگزین خارجی (صنعت مرکبات کشور)پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روشدر زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه بندی می شود. جامعه آماری در تحقیق مصرف کنندگان مرکبات که به فروشگاهها و میادین میوه و تره بار واقع در استان های تهران و البرز برای خرید مراجعه می کردند حجم نمونه برابر با 711 نفر میباشد. روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای وپرسشنامه می باشد. پرسشنامه ازرواییبالاوپایایی که با استفاده ازآلفای کرونباخ برابر با 825 /.شده است. برای تجزیه وتحلیل ورتبه بندی در این پژوهش از نرم افزار اس ،پی،اس،اس 1ستفاده شد و همچنین برای تحلیل عاملی والگوسازی معادلات ساختاری نرمافزارایموس 2مورداستفاده قرارگرفته است. آنچه مدل سازی معادله ساختاری را قدرتمند ساخته است که به لحاظ روش شناختی از دقت بالایی برخورداراست واز لحاظ کاربردی با شرایط واقعی زندگی اجتماعی بسیار نزدیک است. نتایج به دست آمده،عوامل شخصی،محرکهای بازاریابی(به استثناء قیمت که رابطه ای معکوس معناداری برقرار کرده است)،عوامل درونی وعوامل بیرونی، کلیه ی متغیرها رابطه ای معناداری ومثبتی با تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب مرکبات خارجی دارند. همچنین از نظر رتبه بندی، به ترتیب درآمد،تحصیلات(متغیرهای عوامل شخصی)،عوامل درونی،عوامل بیرونی ,آمیخته ای بازاریابی،سبک زندگی،قیمت رتبه ای اول تاهفتم را به خود اختصاص داده اند.

عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف کنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مرکبات کشور)