مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز

 مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز

… دانلود …

مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز :

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه روایی تشخیصی نسخه چهارم تکمیل یافته مقیاس های هوشی و کسلر با هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش اموزان ناتوان یادگیری شهر اهواز بود. در این پژوهش 60 دانش اموز ناتوان یادگیری (22 دختر و 38 پسر) مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و ابزارهای نسخه چهارم تکیمل یافته مقیاس های هوشی و کسلر و هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه به صورت انفرادی بر روی انها اجرا شدند. طرح تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. برای محاسبه روایی تشخیصی از سه روش نمودار پراکنش ، فاصله اطمینان هوشبهرها و محور ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد مقیاس تهران- استانفورد – بینه با هرسه روش دارای روایی تشخیصی است اما مقیاس های و کسلر با روش محور ترکیبی روایی تشخیصی ندارد ولی با دو روش دیگر دارای روایی تشخیصی است. بنابراین دو مقیاس از قدرت تشخیص ناتوانی یادگیری برخوردار می باشند.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تکميل يافته مقياس هاي هوشي و کسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز