مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli

 مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli

… دانلود …

مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli :

ایران

چکیده:
در میان روشهای مختلف انتقال ژن به گیاهان، انتقال ژن به کلروپلاست دارای مزایای امکان بیان بالای ژن، عدم خاموشی ژن و توارث مادری کلروپلاستها میباشد. هر چند عوامل ایجاد سرطانها بسیار متنوع هستند، اما در تعداد زیادی از سرطانها مانند روده بزرگ، کلیه، مثانه، تخمدان، پروستات، پستان و لوسمیها افزایش بیان گیرنده 2 فاکتور رشد اندوتلیال عروقیVEGFR-2 مشاهده میگردد. در این پژوهش، ژن فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38در ناقل کلروپلاستیpBLدرج شده و به باکتریE. coliمنتقل گردید. حضور ژن نوترکیب در باکتریهای رشد یافته در محیط آنتیبیوتیک از طریقPCR تایید شد. همچنین استخراج پروتئین و آزمون لکه گذاری جهت تایید حضور پروتئین نوترکیب در باکتریها انجام گرفت. با توجه به اینکه کلروپلاست دارای منشأ باکتریایی میباشد، نتایج این تحقیق میتواند بیانگر کارایی سازه کلروپلاستی مورد استفاده برای بیان ژن در گیاه باشد

اینک شما با جستجوی مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله استفاده از حامل کلروپلاستي براي بيان پروتئين نوترکيب فيوژن نانوباديAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتريEscherichia coli