مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار

 مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار

… دانلود …

مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار :

تعداد صفحات:5
چکیده:
ایران مقام نخست صادرات گل مریم در دنیا را به خود اختصاص داده است. این گل از تنوع بسیار پایین برخوردار بوده و با توجه به اهمیت تنوع در گیاهان زینتی، انتظار میرود که ایجاد تنوع و تولید ارقام جدید از این گل مورد استقبال افراد و بازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی واقع شود. یکی از روشهای ایجاد تنوع و تولید ارقام جدید القاء پلیپلوئیدی است. در این آزمایش از 5 غلظت صفرو0/01و0/05و0/1و0/5 درصد محلول کلشیسین و 3 زمان 12و24 و 48 ساعت استفاده شد. پس از انجام آزمون فلوسایتومتری، مشخص گردیدکه تعدادی از گیاهان دچار تغییرات کروموزومی شده و گیاهان تتراپلوئید و آنیوپلوئید بوجود آمدهاند، که البته گیاهان تتراپلوئید شیمر بوده و آنیوپلوئیدها نیز در هر دو حالت خالص و شیمر وجود داشتند. گیاهان تتراپلوئید در 2 حالت شیمر با آنیوپلوئید و شیمر با دیپلوئید بوجود آمدند. با افزایش غلظت و زمان تیمار، درصد زندهمانی کاهش اما میزان تغییرات پلوئیدی افزایش یافت. بیشترین تغییرات کروموزومی در غلظت0/1درصد در زمان 48 ساعت و همچنین غلظت0/5 درصد در زمان 12 ساعت اتفاق افتاد. در زمانهای 24 و 48ساعت در غلظت0/5 درصد همه گیاهان بهدلیل سمیت بالای کلشیسین از بین رفتند

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله القاء پليپلوئيدي در گل مريم و تعيين بهترين غلظت و زمان تيمار دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.