مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390

 مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390

… دانلود …

مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390 :

چکیده:
ارزشیابی تحصیلی توصیفی، الگوی جدیدی است که تلاش می کند، زمینه ای را فراهم سازد تا دانش آموزان در کلاسدرس با شادابی و نشاط مطالب درسی را یاد بگیرند. معلم و مدیران نقش تعیین کننده در ارزشیابی آموزشی دارند. اینمطالعه با هدف بررسی محاسن، معایب و موانع طرح ارزشیابی تحصیلی و راهکار های اثر بخشی آن در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 91-1390 انجام شده است. از کل جامعه آماری شامل 4472 نفر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی استان کهگیلویه و بویر احمد، 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، چند مرحله ای، انتخاب و به پرسشنامه ای محقق ساخته که به همین منظور تهیه شده و روایی صوری و محتوایی قابل قبولی داشته و پایایی با آلفای کرانباخ 075 پاسخ دادند. حجم نمونه با توجه به خظای نمونه گیری 005 و حداکثر خطای برآورد 005 و استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه مناسب برآورد گردید. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد، میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها 37 و 7/5 سال و 60% ایشان مونث بوده اند. یافته ها نشان داد که محاسن، معایب، موانع و راه کارهای اثربخشی ارزشیابی توصیفی با عوامل آموزش ضمن خدمت، تحصیلات بیشتر، رشته تحصیلی آموزش ابتدایی، نزدیکی به مرکز استان، تدریس در پایه های پایین تر، سابقه خدمت، سن ، رابطه معنی داری داشته است. لذا با توجه به موارد فوق، راه کارهایی چون: برگزاری دوره های آموزشی و فراهم آوردن امکانات در ارتقاء طرح ارزشیابی توصیفی مؤثر خواهد بود.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390 آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390 و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي کيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان کهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390