مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ

 مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ

… دانلود …

مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ :

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه بررسی رابطه هوش هیجانی و مشارکت کاری با مولفههای خلاقیت در شرکت مشهد نخ بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت مشهد نخ بالغ بر 501 نفر بود. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم، 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادهها سه پرسشنامه استاندارد خلاقیت با 35 سوال، پرسشنامه هوش هیجانی با 12 سوال و پرسشنامه مشارکت با 9 سوال بود. پایایی پرسشنامهها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده بود. تجزیه تحلیل دادهها از طریق تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل صورت گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یافتهها همچنین نشان داد بین مشارکت با مولفه بسط با جزئیات خلاقیت رابطه مثبت وجود دارد

اینک شما با جستجوی مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مشارکت کاري کارکنان با خلاقيت در شرکت مشهد نخ