مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور

 مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور

… دانلود …

مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور :


محل انتشار: همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
زمان اژدری – کارشناس ارشدمدیریت آموزشی، کارشناس آموزش
مهدی دادخواه تیرانی – کارشناس ارشد- مهندسی فناوری اطلاعات- سیستمهای تکنولوژی اطلاعات
مجید یوسفی – کارشناس آموزش

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارافرینی سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارکنان یکی از سازمانهای هوانوردی کشور است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان یکی از سازمانهای هوانوردی کشور که در سال 1391 در این سازمان به فعالیت مشغول بودند که تعداد 60 نفر از این جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (هومن، (1385) و پرسشنامه چابکی سازمانی (ورلی و لاولر، 2010) مورد استفاده قرار رگفت. هر دو پرسشنامه از لحاظ روایی دارای روایی محتوایی بوده و برای پایایی آنها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 0/89 و چابکی سازمانی 0/91 بدست آمد. یافته های این تحقیق نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله بررسي رابطه بين کارآفريني سازماني و چابکي سازماني: مطالعه موردي يکي ازصنايع هوانوردي کشور