مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي

 مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي

… دانلود …

مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي :

چکیده:
امروزه گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در تمام ابعاد آن به سطحی رسیده است که بی توجهی به توسعه فناور ی اطلاعات و ارتباطات، جوامع ی را که قادر به پذ یرش توسعه نبوده و از لحاظ فناور ی عقب افتاده اند، با چالش های جدی در زمینه اقتصادی و در زمینه کارآفرینی، به خصوص کارآفرینی دیجیتالی روبرو می سازد. کارآفرینی دیجیتالی، یک شیوه جدید در کسب و کار در دنیای جدید است. که تحقیق حاضر به بررس ی و تبیین عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کارآفرینی دیجیتال می پردازد. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران و کارشناس ان سازمان ها ی فعال در حوزه فعالی ت ها ی دیجیتالی و کارآفرینی دیجیتالی م ی باشد. حجم نمونه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و مدیران که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته شد و به منظور سنجش متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. و با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان م ی دهد فرایندهای مدیریتی بیشترین رابطه و ساختار شرکت ها کمترین رابطه با کارآفرینی دیجیتالی دارد. همچنین افراد و و نقش هایشان بیشترین تأثیر را بر روی کارآفرینی دیجیتالی گذاشته است.

عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسي و تبيين و الويت بندي عوامل موثر بر موفقيت و توسعه کارآفريني ديجيتالي