مقاله عـدالـت

 مقاله عـدالـت

… دانلود …

عدالتعدالت صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عـدالـت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عـدالـت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عـدالـت :

مقدمه:
عدالت واژه ای است كه از چند حرف تشكیل شده است، اما در خودش معنای وسیع و گسترده ای دارد. عدالت در فرهنگ لغت به معنی دادگری كردن، عدالت كردن آمده است. جرجانی می‌گوید: «عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق است باجتناب از آن چه محظور است در دین.

سخن از حق و عدالت زیاد به گوش می رسد، اما وقتی جای قول و عمل فرامی‌رسد كناره گیری می‌كنند چرا كه ممكن است منافع خود را از دست بدهند. قرآن كریم كتاب به كمال رساندن انسان است و در این جهت همه امور را با عدالت تنظیم نموده است، كه عدالت جان هر چیز است، و اگر عدالت از چیزی سلب شود،‌ گویا جان و روح آن چیز را گرفته باشند، جز مرده ای بیش نخواهند بود. حضرت علی علیه السلام در بیان كلی می فرماید: عدالت حیات و زندگی است.

یكی از دل مشغولی‌های اصلی پیامبران الهی در تمامی اعصار و نیز شاخصه اصلی دولت دینی و مردم سالار عدالت اجتماعی است. انسانها بالفطره شیفته عدالتند و وعده و انتظار عدالت شیرین ترین وعده و انتظار برای انسانهاست چه سرها كه برای عدالت پای دار نرفته و چه قلم ها كه به خاطرش به خون آغشته نشده است.

با آن كه كتابهای بسیاری درباره عدالت منتشر شده و هنوز موضوع داغ محافل فكری جهان است، جهان از جهت علمی و عملی با حقیقت و سیر عدالت و عدالت دزدی فرسنگ‌ها فاصله دارد. امیدواریم كه روزی این فاصله از بین برود:
عدالت كن، كه در عدل آنچه یك ساعت بدست آید میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را
(صائب)

چكیده :
مقاله ای كه پیش رویتان قرار دارد، از چند بخش تشكیل شده است. مقاله با یك مقدمه شروع می‎شود. در مقدمه عدالت را معنی كرده ام كمی در این باره مطلب نوشته ام تا به این طریق مخاطب را متوجه موضوع مورد بحث كنم. بعد از مقدمه كم كم وارد موضوع عدالت شده ام. در قسمت بعد از مقدمه سعی كرده ام مفهوم عدالت در لغت و همچنین جایگاه آن را تا حدودی بیان كنم. در این قسمت از سخنان و حكمتهای امام علی (علیه‌السلام) هم استفاده كرده ام تا از سخنان آن بزرگوار هم در ارائه مطلب كمكی گرفته باشم. قسمت بعدی در مورد عدالت بستر

كمالات است. كه مطلب اساسی آن اینست كه انسان اگر می‌خواهد به آنچه كه لایق آن است برسد باید عدالت را در همه امور جاری گرداند. مطلب بعدی عنوانش عدالت از آرزو تا عمل است، كه از روزنامه تفاهم گرفته شده این نوشته از آقای رضای غلامی است، كه در مورد عدالت اجتماعی در جامعه می‎باشد. این قسمت هدفش اینست كه اجرای عدالت در جامعه نیازمند یك برنامه جامع علمی و مبارزه با ظلم از سوی هر دولتی می‎باشد. مطلب آخر هم در مورد اینست عدالت راه رسیدن به قله انسانیست. بندگان در سایه عدالت بهترین آدم ها می‎شوند و با بی

عدالتی به بدترین آدم تبدیل می گردند. این بود مختصری توضیح در مورد مقاله‌ای كه نوشته شده است.

مفهوم عدالت در لغت و جایگاه عدالت
عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی و مستقیم بودن و مساوات و داد و انصاف و حكم حق و میزان و امر متعادل آمده است.1 و در اصطلاح حدوسط میان افراط و تفریط است، كه عبارت است از تعدیل قوه‌ی علیه و تهذیب آن2، و در این معنا از بهترین فضایل اخلاقی شمرده شده است، چنانكه امام خمینی (ره) در این مورد می نویسد: «و آن از امهات فضایل اخلاقیه است، بلكه عدالت

مطلقه، تمام فضایل و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است.»3 عدالت در كلمات امیرالمومنین به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاق هر چیز و رساندن هر زی حقی به حقش آمده است، چنانكه آن حضرت فرموده است: «اَلْعَدلُ یَضَعُ الاُموُرَ تواضِعَها»4 عدالت كارها را بدانجا می نهد كه باید اینگونه بودن و بر این اساس زیستن و همه امور را بر این قاعده گرداندن از والاترین كمالات انسانی است، بلكه تمام معانی گفته شده برای عدالت در سایه همین معنا حاصل می‎شود، یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش و حق هر چیز را ادا كردن، آن گونه كه بایسته و شایسته است، و هر چیز را به كمال لایقش رساندن و از خلاف این امور پرهیز نمودن. در همین ملای روی سروده است :

عدل چه كرد؟ وضع اندر موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش
و برای تبیین این امر مثال آورده است كه آب دادن به درختان عدالت و آب دادن به جای ظلم است، و نیز نهادن نعمت در جای مناسب خود عدالت است و نهادن چیزی در غیر موضع خود ظلم است.
عدل چه بود؟ آب ده اشـجار را ظلـم چه بود؟ آب دادن خار را
عدل وضـع نعمتی در موضعش نه به هر سنجی كه باشد آبكش
ظلم چه بود؟وضع در ناموضعی كـه نبـاشد جـز بـلا را منبــعی
نیست حق را به جان و عقل دِه نه به طبـع پـرذخـیره پـر گره6

پس باید نعمتها و عطایای الهی را در راه راست و در طریق اعتلای جان مصرف نمود و هر امری چه امور فردی و شخصی،‌ و چه امور اجتماعی و سیاسی – هنری حقی را به حقش رساند و با همه چیز نسبتی عادلانه برقرار كرد؛ و این كمالی است بنیانی و سرمنشأ درستی از این رو آنجا كه باید مساوات پاس داشته شود و عدالت رعایت مساوات، كمال انسان در عمل به مساوات است؛ و آنجا كه تناسبها و گوناگونی نسبتها و حقوق باید پاس داشته شود و عدالت رعایت حقوق و

رساندن هر ذی حقی به حقش است، كمال انسان در عمل به این امر است، و نیز اعتدال در كلیه اعمال نشانه عدالت در قوه عملیه و تحقق این كمال است.
انسان به میزانی كه استحقاقهای خودش و دیگران را رعایت می‌كند و حق هر چیز و هر كس را آن طور كه باید به او می رساند، از كمال عدالت بهره مند می‎شود بر این اساس، عدالت صورت فردی، خانوادگی،‌ اجتماعی، سیاسی،‌ حكومتی،‌ و اقتصادی می یابد.

عدالت بستر كمالات
انسان این توانایی را دارد كه اسماء و صفات الهی را در خودش جلوه دهد كه انجام این امر منوط به تحقق عدالت در وجود خویش است. كسی می‎تواند تواناییها و استعدادهایش را شكوفا سازد و به آنچه كه لایق آن است برسد كه از مجرای عدالت در همه امور وارد شود، كه عدالت نه فقط معیار و میزانی برای وجوه زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حكومتی و اقتصادی است، بلكه معیار و میزان همه چیز است، و هر چیز با عدالت سنجیده می‎شود.

از امام علی (علیه السلام) در این باره چنین نقل شده است: «اَلْعَدْلُ مِلاكٌ» عدالت ملاك و بنیاد و مایه قوام [هر چیز] است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله عـدالـت با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله عـدالـت دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.