مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري

 مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري

… دانلود …

مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
سحر کیانی – دانش آموخته دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر
امرالله نبی گل – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر
بهزاد بابازاده درجزی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر
ابوالفضل کاظمی نسب – دانشجوی دوره دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کود باگاس نیشکر و هیومیک اسید بر صفات مورفولوژیک گل جعفری آزمایشی در گلخانه ای واقع در پارک ملت در سال 1391 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 5 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود باگاس نیشکر در پنج سطح (100 درصد، 75، 50، 25 درصد و عدم مصرف ) و هیومیک اسید در سه سطح ( 500 پی پی ام، 250 پی پی ام و عدم مصرف ) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد کاربرد کود باگاس بر ارتفاع گیاه، تعداد برگ، ظهور غنچه ها، تعداد غنچه، اولین تاریخ گلدهی، قطر طبق، وزن تر و خشک اندام هوایی در سطح 1% تفاوت معنی دار را نشان داد. کاربرد هیومیک اسید بر ارتفاع گیاه، تعداد برگ، ظهور غنچه ها و اولین تاریخ گلدهی در سطح 1% معنی دار بود. کاربرد متقابل کود باگاس x هیومیک اسید بر ارتفاع گیاه، تعداد برگ، ظهور غنچه ها و اولین تاریخ گلدهی در سطح 1% معنی دار گردید. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که مصرف 25 درصد کود باگاس بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد غنچه، قطر طبق و وزن تر و خشک اندام هوایی را داشت. تیمار 50 درصد مصرف کود باگاس بیشترین تعداد برگ را دارا بود. همچنین تیمار 100 درصد اولین تاریخ گلدهی و ظهور غنچه را داشت. نتایج مقایسه میانگین کاربرد هیومیک اسید نشان داد که مصرف ppm 500 بیشترین ارتفاع و تعداد برگ را به خود اختصاص داد. تیمار شاهد نیز اولین تاریخ گلدهی و ظهور غنچه ها را دارا بود. نتایج مقایسه میانگین کاربرد متقابل هیومیک اسید x کود باگاس نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد غنچه، قطر طبق و وزن تر و خشک اندام هوایی را تیمار مصرف 25 درصد کود باگاس نیشکر به تنهایی خود اختصاص داد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي تأثير کود باگاس نيشکر و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي گل جعفري