مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه

 مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه

… دانلود …

مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه :

چکیده:
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و روی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه آزمایشی در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. تیمارها شامل کودهای زیستی (عدم تلقیح بذور، تلقیح بذور با نیتروکسین و تلقیح بذور با سوپر نیتروپلاس) و محلولپاشی گیاهان با سولفات روی (غلظت های صفر، 2/5 و 5 درهزار) بودند. نتایج نشان داد که اثر کودهای زیستی و روی بر عملکرد گیاه، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنیدار شدند. بیشترین عملکرد خشک مرزه در تلقیح با کود زیستی سوپر نیتروپلاس به دست آمد که با شاهد اختلاف 22/6 درصدی داشت. در مورد درصد اسانس و عملکرد اسانس هردو کود زیستی نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس باعث افزایش مقدار آنها نسبت به شاهد شدند. محلول پاشی سولفات روی با غلظت 2/5 در هزار و یا 5 درهزار بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر باعث افزایش معنیدار تمام صفات مورد بررسی شدند. بیشترین درصد اسانس به ترتیب در تیمارهای محلولپاشی سولفات روی 5 در هزار و تلقیح با سوپر نیتروپلاس، محلولپاشی روی 2/5 در هزار و تلقیح با نیتروکسین و محلولپاشی روی 5 در هزار و تلقیح با نیتروکسین به دست آمد. این تیمارها که به طور میانگین باعث افزایش 35/5 درصدی مقدار اسانس مرزه شدند.

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي اثر مصرف کودهاي زيستي و روي بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه